Mısır Özü

Genel Tanımlama

Aknişasta öz, mısırdan nişasta üretimi aşamasında elde edilen, tamamen doğal bir mısır ürünüdür. Mısırdan nişasta üretimi aşamasında nişasta, kepek, öz, gluten olmak üzere 4 ana bileşen oluşur. Bunlardan öz; yağ ve yem sanayinin önemli bir girdisini oluşturmaktadır.

Kimyasal Spesifikasyonları

Nem: max. %6
Protein: max. %25
Yağ:  min. %38
Nişasta: max. %20


Depolama Ömrü
Serin ve kuru yerde 6 aydır.

 

Ürün Fotografları